miercuri, 30 noiembrie 2011

"Karmeliet" (8a) & prima zi la dry tooling…

Da, aşa este… sezonul de escaladǎ la stâncǎ s-a încheiat pe anul acesta, frigul şi-a fǎcut deja prezenţa. Un lucru bun e cǎ a venit, dar ce e rǎu, cǎ e fǎrǎ zǎpadǎ, cel puţin deocamdatǎ.
În sǎptǎmânile ce au trecut, am mai parcurs un traseu în Cheile Bicazului, la faleza de lângǎ tunel.
Karmeliet, un traseu nou, amenajat anul acesta, o linie frumoasǎ, foarte bine asiguratǎ. Un traseu fizic, fǎrǎ prea multǎ tehnicǎ, totul este sǎ te ţinǎ mâna, sǎ nu cedeze fizicul, un traseu în care te poti relaxa bine, la început, când stai pe pǎmânt, pe planetǎ şi când ajungi în topul traseului, de unde trebuie sǎ cobori.
Pentru mine, în ceea ce priveşte dificultatea traseului, este puţin mai micǎ, faţǎ de cea pe care majoritatea celor care au parcurs ruta, au propus-o. Deci în final “Karmeliete” (8a) soft.

Un apus de toamnǎ, în peretele Fǎgetului.

În zilele ce au urmat dupǎ “Karmeliet” (8a), am mers sǎ vǎd despre ce este vorba, cu un nou traseu apropiat ca dificultate şi împreuna cu Kojac, mǎ prezint la locul cu pricina, la baza traseului “Depresiv” din zona Acul Ascuns. Frigul şi umiditate mare…fiind crema aşa zisǎ de succes, pentru o posibilǎ reuşitǎ. Am avut o şansǎ foarte bunǎ, ca traseul sǎ iasǎ din a doua încercare, dar nu a fost sǎ fie. La (-5˚C) mǎ mişcam destul de greu şi am decis sǎ nu forţez ligamentele degetelor, traseul e acolo şi îi v-a veni şi lui rândul.

În drum spre chei.

Recent, am fǎcut şi prima ieşire la dry tooling, din acest sezon. O surprizǎ neplǎcutǎ a fost, când ajuns la sectorul cu trasee mai uşoare, deoarece gheaţa de pe râu a ridicat foarte tare nivelul apei, fǎrǎ sǎ fie vreo posibilitate sǎ stai mǎcar la baza traseelor.

Si-se-so sontimetre, broaşte la mal.

Aşa cǎ am decis sǎ mergem la o falezǎ unde erau cele mai grele trasee, acolo fiind mult mai bine. Dupǎ ce m-am încǎlzit puţin, am intrat în acţiune, aici o surprizǎ plǎcutǎ, fizicul şi psihicul funcţioneazǎ la parametrii excelenţi, un lucru care m-am mulţumit enorm, fiind cǎ noul tip de pregǎire dǎ roade. Fizicul s-a adaptat foarte bine la temperaturile sub zero grade, fiind pânǎ cǎtre 10 cu negativ, bunǎ treabǎ pentru prima zi la dry afarǎ şi nu în sala de antrenament.
Cam atât, mai jos câteva clipe trǎite în traseul “Airbus Extension” (8a) 50 metri.

Airbus extension (8a) 50m. from cipri florin on Vimeo.