marți, 28 iulie 2009

Reactualizare topo escaladǎ ”Faleza Ursului”, localitatea Borsec.

O ultimǎ ştire cu referire la zona de escaladǎ din Borsec, este cǎ sau mai deschis înca şase trasee de escaladǎ, cu dificultate medie spre uşor, momentan fiind şaisprezece în total.
Acţiunea s-a desfǎşurat Vineri 24.Iulie.2009, în care am mai amenajat încǎ şase rute de escaladǎ, cu dificultate medie.
Printre aceste ultime rute amenajate, existǎ şi o linie exclusiv destinatǎ pentru copii. Au mai rǎmas de amenajat cel puţin trei linii, dar din cauza unor probleme tehnice a trebuit sǎ mǎ opresc cu munca.
În primul rând doresc sǎ mulţumesc prietenului şi colegului de coardǎ Florian Mastacan (Kobe), care m-a sprijinit foarte mult la deschiderea zonei, şi a rutelor de escaladǎ cu grad ridicat de dificultate din zonǎ, lui Simon Istvan şi Ovidiu Moldovan, ultimul fiind membru şi coleg în echipa de ”Salvamont Topliţa Cǎlimani” şi celor din conducerea “Salvamontului Topliţa Cǎlimani” pentru susţinerea materialǎ, necesarǎ ultimelor trasee amenajate, cu dificultate medie.
Topo-ul nu este finalizat, este doar reactualizat, sper anul acesta sǎ termin finalizarea lui.
Pentru download-ul topo-ului, vezi în secţiunea Topo escaladǎ Borsec, din conţinutul blog-ului.